Čištění fasády a opravy soklů – Muzeum Žatec. Před čištěním fasády jsme kladli velký důraz na stav povrchu fasády, abychom zabránili případnému poškození, odstranění a vzhled odstínu původní fasádní barvy. Toho docílíme použití správného tlaku a teploty vody vysokotlakého stroje. Opravy soklů jsme vyspravili maltou, stěrkovým lepidlem a štukem.