Čištění historické fasády – Dům pro Seniory v Žatci. U této zakázky před jejím zahájením jsme kladli velký důraz na stav povrchu fasády, abychom zabránili případnému poškození, odstranění a vzhled odstínu původní fasádní barvy. Toho jsme docílili použití správného tlaku a teploty vody vysokotlakého stroje.