Renovaci střechy jsme započali broušením zkorodovaných míst na plechové krytině a následně jsme celoplošně střešní plášť odmastili a vyčistili vysokotlakým strojem. Přebroušená místa byla ošetřena antikorozním nátěrem a závěrem byl ve dvou vrstvách proveden nátěr kvalitní barvou na střechy tak, aby daný nátěr vydržel v těchto náročných podmínkách co nejdéle.